Lịch công tác tuần

Thông báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019-2020

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học: 2019-2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Video Lỗi

Lượt truy cập : 4637435

Trực tuyến : 296

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 16:23 28/02/2014  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  phuongbm1968@gmail.com
Điện thoại:  01235332468
Địa chỉ: Thôn Đông Lâm - Quảng Vinh - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.

- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường. 

- Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.