Lịch công tác tuần

Thông báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019-2020

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học: 2019-2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Video Lỗi

Lượt truy cập : 4637491

Trực tuyến : 299

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 16:05 10/04/2019  

Tổ Mẫu giáo Nhỡ Bé

Tổ trưởng: Hoàng Thị Kim Anh Chuyên môn: CĐSP Mầm non Lĩnh vực phụ trách: Lớp MG Nhỡ 1  Điện thoại: 0985640120 Email: chicong1922015@gmail.com
Tổ phó: Nguyễn Thị Tuyết Trinh Chuyên môn: CĐSP Mầm non Lĩnh vực phụ trách: Lớp MG Nhỡ 3 Điện thoại: Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Hồ Thị Thu      
2 Phạm Thị Thu Ny      
3 Trần Nguyễn Thanh Thu      
4  Lê Thị Sương      

5

 Hoàng Thị Mộng Nhàn

     

6

Nguyễn Thị Tùng

     

7

Nguyễn Thị Thúy

     

8

Hồ Đức Hoài Giao

     

9

Trần Thị Hằng

     

10

Nguyễn Thị Kim Thanh

     

11

Phan Thị Hà My

     

12

Trần Thị Minh Mẫn

     

13

Phan Thị Thu Thủy

     

14

Nguyễn Thị Bích Ngọc