Lịch công tác tuần

Thông báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019-2020

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học: 2019-2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Video Lỗi

Lượt truy cập : 4637450

Trực tuyến : 301

Chi bộ

Cập nhật lúc : 10:25 26/09/2014  

Chi bộ MN Bình Minh

1/ Khái quát tình hình của Chi bộ :

- Chi bộ lãnh chỉ đạo trường MN Bình Minh gồm có: 51 CBGVNV

- Chi bộ MN Bình Minh có 23 đảng viên chiếm tỷ lệ 43,1%, trong đó:

+ Đảng viên chính thức: 22 đ/c

+ Dự bị: 1 đ/c

- Cấp ủy có 05 đ/c: 01 Bí thư, 01 Phó bí thư và 03 cấp ủy viên

- Trường có tổ chức Công đoàn và Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Chi bộ thường xuyên quán triệt đến từng CBĐV Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của các cấp một cách đầy đủ, kịp thời. Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị

- Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt các tổ chức chính trị trong nhà trường trong công tác quản lý, xây dựng quy hoạch, kế hoạch kiện toàn tổ chức, củng cố bộ máy làm cho hoạt động của nhà trường ngày càng có nề nếp và hiệu quả, thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong đơn vị. Chi bộ làm tốt công tác giới thiệu Đảng viên về tham gia sinh hoạt nơi cư trú, công tác đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

- Mỗi năm, Chi bộ đều phát triển được từ 1-2 đảng viên, Chi bộ cũng đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát đảng viên và được xếp loại tốt về thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.

- Được sự quan tâm của Đảng ủy và chính quyền địa phương, sự lãnh chỉ đạo sâu sát của PGD&ĐT Quảng Điền, sự ủng hộ nhiệt tình của quý bậc phụ huynh. Là đơn vị được UBND huyện chọn xây dựng trường trọng điểm chất lượng.

- Trong năm qua trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn được Công đoàn GD tỉnh khen.

- Đội ngũ nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn cao chiếm tỷ lệ 95%.

- Việc xây dựng các quy chế trong đơn vị được thực hiện nghiêm túc như quy chế của chi bộ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động của Công đoàn, quy chế phối hợp giữa nhà trường với Công đoàn…

- Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí được chú trọng, thường xuyên quán triệt trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, tổ chức kiểm tra đánh giá hằng tháng, nghiêm túc phê bình những CBGVNV chấp hành chưa nghiêm. Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa lần 2 giai đoạn 2013 được Liên đoàn lao động tỉnh cấp giấy công nhận.