Lịch công tác tuần

Thông báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019-2020

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học: 2019-2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Video Lỗi

Lượt truy cập : 4637752

Trực tuyến : 347

Chi đoàn

Cập nhật lúc : 08:49 25/04/2015  

Chi đoàn MN Bình Minh

A. Đặc điểm tình hình

* Ngày thành lập: Năm 2012

* Tổng số đoàn viên: 16 đoàn viên. Trong đó:

+ Nữ: 16 nữ

+ Đảng viên: 08

* Ban chấp hành chi đoàn: Gồm có 03 thành viên

- Hoàng Thị Kim Anh - Bí thư

- Võ Thị Quỳnh Liên - Phó bí thư

- Nguyễn Thị Ngọc Bích - Ủy viên

B. Nhiệm vụ của Chi đoàn 

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Phối hợp triển khai thực hiện, cụ thể hoá thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước liên quan đến công tác đoàn viên thanh niên; gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

2. Triển khai sâu rộng và tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Vận động đoàn viên tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động lớn của Ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường giao.

4. Củng cố tổ chức và kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, đẩy mạnh công tác đoàn góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

5. Tham mưu chi bộ tăng cường sự lãnh đạo đối với chi đoàn trong tổ chức cũng như tham gia tốt các phong trào, hoạt động do đơn vị, đoàn cấp trên và địa phương tổ chức.

II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

1. 100% đoàn viên tham gia các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, các ngày lễ lớn trong năm.

2. 100% CBĐV thực hiện tốt Nội quy – quy chế của nhà trường.

3. 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không có đoàn viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

4. 100% đoàn viên không vi phạm luật ATGT, vận động gia đình chấp hành tốt luật ATGT.

5. 100% cán bộ đoàn viên thực hiện tốt KHHGĐ, không sinh con thứ 3.

6. Chi đoàn đạt danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh”

7. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng từ 2-3 đồng chí.

8. Phấn đấu mỗi CBĐV có từ 3-5 hoạt động ƯDCNTT.

9. 02 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:

  1. 1.     Công tác tư tưởng văn hoá:

1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

- Phát động phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng Năm thanh niên và chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

- Giáo dục định hướng cho đoàn viên về ước mơ hoài bảo, ý tưởng và đạo đức, pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ”, lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch.

- Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong đoàn viên, tích cực tham gia học tập nghị quyết, thông tin thời sự do Đảng uỷ và Đoàn cấp trên tổ chức.

1.2. Công tác giáo dục truyền thống:

- Tích cực phối hợp và tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tham gia các hoạt động nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11, thành lập QĐNDVN 22/12…, kết hợp tổ chức cho cán bộ đoàn viên tham gia, tìm hiểu các di tích lịch sử cách mạng.

- Tham gia chăm sóc và làm sạch nghĩa trang liệt sĩ Thị Trấn Sịa, thăm và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

- Tham gia các hoạt động “Thắp lửa truyền thống sáng mãi niềm tin” do Đoàn cấp trên tổ chức.

1.3. Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống:

- Tuyên truyền vận động đoàn viên từng bước thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ý thức bảo vệ môi trường, ý thức chấp hành luật giao thông thực hiện tốt năm An toàn giao thông, tham gia và đấu tranh có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị TTAT ở địa phương.

- Thông qua các hoạt động, các phong trào tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên chi đoàn.

2. Thực hiện phong trào “Xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội và BVTQ và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tạo điều kiện, môi trường để bồi dưỡng và phát huy thanh niên:

2.1. Xung kích phát triển kinh tế- xã hội và BVTQ:

* Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội:

- Vận động đoàn viên trong chi đoàn ra sức lao động sáng tạo, phát huy tinh thần tự học tự rèn để nâng cao chất lượng trong chuyên môn, thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Đẩy mạnh phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”

- Vận động cán bộ đoàn viên tham gia tốt các phong trào thi đua trong năm học như hội thi “Giáo viên dạy giỏi”, hội thi “Giáo án điện tử”, hội thi ĐDDH – Đồ chơi tự làm,… Đẩy mạnh chất lượng CS-GD trẻ trong mỗi một đoàn viên, khuyến khích đoàn viên trong chi đoàn tự bồi dưỡng lẫn nhau, tham khảo các trang Web giáo dục, các thư viên điện tử trên mạng nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm trong chuyên môn.

- Tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên được trao đổi, thảo luận phương pháp CS-GD trẻ theo chương trình GDMN mới qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, qua các diễn đàn giáo dục mầm non.

* Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:

- Phát huy vai trò của thanh niên tình nguyện, ra quân làm sạch vệ sinh môi trường các nơi công cộng và đặc biệt là trong nhà trường; tổ chức có hiệu quả “Tháng thanh niên” và “Hoạt động hè” theo phương châm tình nguyện tại chỗ.

- Phối hợp tuyên truyền và phòng ngừa các loại dịch bệnh, nhất là dịch bệnh có nguy cơ lây lan nhanh chóng, vận động đoàn viên tích cực tham gia công tác phòng chống và khắc phục lụt bão.

- Vận động đoàn viên tích cực tham gia công tác hiến máu tình nguyện, quan tâm chăm sóc đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, gia đình có công với cách mạng.

* Xung kích bảo vệ Tổ  quốc giữ gìn ANCT-TTAT xã hội:

- Vận động đoàn viên tích cực tham gia trực bảo vệ cơ quan, đơn vị nhân các ngày lễ, tết.

-  Vận động đoàn viên đảm bảo ATGT và tham gia các hoạt động hưởng ứng Năm an toàn giao thông quốc gia.

* Xung kích thực hiện cải cách hành chính:

- Vận động cán bộ, đoàn viên tự bồi dưỡng ƯDCNTT, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Phấn đấu cuối năm học, mỗi đoàn viên phải có từ 3-5 hoạt động có ƯDCNTT trong các hoạt động giảng dạy.

 

2.2. Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp:

* Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Vận động CBĐV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động lớn của ngành, của đơn vị, nâng cao chất lượng CS-GD trẻ.

- Tham mưu và tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia học các lớp nâng chuẩn về chuyên môn, các lớp tập huấn công tác đoàn để khẳng định vai trò ngày càng cao của đoàn viên.

* Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ, thể chất và đời sống văn hoá tinh thần:

- Tham gia tốt các hoạt động VHVN- TDTT mừng Đảng, mừng Xuân và gặp mặt thanh niên đầu năm nhân dịp tết Nguyên Đán và ngày thành lập Đảng 3/2, lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Phát huy vai trò của đoàn trong các hoạt động văn hóa văn nghệ của trường, địa phương. Tổ chức tốt các chương trình văn nghệ trong năm của đơn vị như: Khai giảng, Trung thu, QTTN 1/6, và các hoạt động lễ hội trong năm.

3. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền:

3.1. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh:

- Tập trung kiện toàn tổ chức chi đoàn, xây dựng chi đoàn vững mạnh.

- Làm tốt công tác đoàn vụ, chế độ thông tin báo cáo, hội họp, bảo đảm đúng điều lệ và hướng dẫn của đoàn cấp trên.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 02 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “Về việc sử dụng huy hiệu Đoàn, áo thanh niên Việt Nam trong sinh hoạt, tổ chức hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Duy trì công tác kiểm tra hàng năm nhằm thực hiện đúng điều lệ và hướng dẫn của cấp trên.

3.2. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền:

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên về Đảng Cộng sản Việt Nam và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin trong tuổi trẻ đối với công cuộc đổi mới của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng.

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; kịp thời phát hiện và làm tốt công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp theo đúng quy trình.