Lịch công tác tuần

Thông báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019-2020

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học: 2019-2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Video Lỗi

Lượt truy cập : 4637336

Trực tuyến : 295

Hoạt động lễ hội

Trường Mn Bình Minh đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Ngày 01/6 vừa qua, trường MN Bình Minh vinh dự nhận quyết định công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ 1...