Thứ Hai, 25/10/2021

Buổi sáng

- Nắm tình hình dạy học - Thực hiện chương trình theo kế hoạch

Buổi chiều

- Hop trực báo - Xây dựng lịch công tác, kế hoạch tuần - Kiểm tra xây dựng môi trường CS1
Thứ Ba, 26/10/2021

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch - Kiểm tra chuyên đề giáo viên

Buổi chiều

- Nộp hồ sơ phổ cập - Xây dựng kế hoạch thi đồ dùng đồ chơi
Thứ Tư, 27/10/2021

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch - Kiểm tra toàn diện

Buổi chiều

- Hoàn thành hồ sơ sổ sách đầu năm
Thứ Năm, 28/10/2021

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch - Kiểm tra cấp dưỡng - Xây dựng hoạt động dạy thực hành độ tuổi 24-36 tháng

Buổi chiều

- Nắm tình hình hoạt động ngoại khóa
Thứ Sáu, 29/10/2021

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch - Xây dựng hoạt động dạy thực hành độ tuổi 18-24 tháng

Buổi chiều

- Viết bài trang web - Kiểm tra HSSS các nhóm lớp