Lịch công tác tuần

Thông báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019-2020

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học: 2019-2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Video Lỗi

Lượt truy cập : 4637766

Trực tuyến : 350

Năm 2021

Cập nhật lúc : 14:37 25/10/2021  

Tuần 43 năm 2021
Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(25/10/2021)
- Nắm tình hình dạy học - Thực hiện chương trình theo kế hoạch - Hop trực báo - Xây dựng lịch công tác, kế hoạch tuần - Kiểm tra xây dựng môi trường CS1
Thứ Ba
(26/10/2021)
- Thực hiện chương trình theo kế hoạch - Kiểm tra chuyên đề giáo viên - Nộp hồ sơ phổ cập - Xây dựng kế hoạch thi đồ dùng đồ chơi
Thứ Tư
(27/10/2021)
- Thực hiện chương trình theo kế hoạch - Kiểm tra toàn diện - Hoàn thành hồ sơ sổ sách đầu năm
Thứ Năm
(28/10/2021)
- Thực hiện chương trình theo kế hoạch - Kiểm tra cấp dưỡng - Xây dựng hoạt động dạy thực hành độ tuổi 24-36 tháng - Nắm tình hình hoạt động ngoại khóa
Thứ Sáu
(29/10/2021)
- Thực hiện chương trình theo kế hoạch - Xây dựng hoạt động dạy thực hành độ tuổi 18-24 tháng - Viết bài trang web - Kiểm tra HSSS các nhóm lớp
Thứ Bảy
(30/10/2021)
Chủ Nhật
(31/10/2021)