Lịch công tác tuần

Thông báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019-2020

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học: 2019-2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Video Lỗi

Lượt truy cập : 4637381

Trực tuyến : 291

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:11 29/11/2019  

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

           TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

                                      

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

 Năm học: 2019-2020

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

 

- Thể nhẹ cân: Trẻ phát triển bình thường đạt tỷ lệ 100%

- Thể thấp còi: Trẻ phát triển bình thường đạt tỷ lệ > 98%

- Thể nhẹ cân: Trẻ phát triển bình thường đạt tỷ lệ >98%

- Thể thấp còi: Trẻ phát triển bình thường đạt tỷ lệ > 98 %

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

- Trẻ 18t: Đạt từ 8-10 chỉ số

- Trẻ 24t: Đạt từ 10-12 chỉ số

-Trẻ 36t: Đạt từ 12-14 chỉ số

- Trẻ 3t: Đạt từ 28-32 chỉ số

-Trẻ 4t: Đạt từ 32-36 chỉ số

Trẻ 5t: Đạt từ 110-120 chỉ số bộ chuẩn trẻ 5 tuổi

III

Chương trình CS-GD mà cơ sở giáo dục tuân thủ

05/05 nhóm trẻ thực hiện chương trình GDMN 

11/11 lớp MG thực hiện chương trình GDMN 

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

- 100% trẻ có đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân

- 05/05 nhóm có >80 thiết bị tối thiểu theo quy định

- 100% trẻ có đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân

- 07/07 lớp có >80% và  04/04 lớp 5t có đủ thiết bị tối thiểu theo quy định.

                                                   

Thị trấn Sịa, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 HIỆU TRƯỞNG

                                                   

                                                                                       

                                                                              Nguyễn Thị Phương

Các tin khác