Lịch công tác tuần

Thông báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019-2020

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học: 2019-2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2019-2020

Video Lỗi

Lượt truy cập : 4637485

Trực tuyến : 296

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:18 29/11/2019  

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019-2020

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

           TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số CBQL-GV-NV

51

40

11

0

0

18

16

11

4

(CD)

 

I

Giáo viên

34

33

1

0

0

14

16

4

0

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

0

0

0

3

0

0

0

 

1

Hiệu trưởng

1

1

0

0

0

1

0

0

0

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

0

0

0

2

0

0

0

 

III

Nhân viên

14

4

10

0

0

1

0

7

4

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

0

0

0

0

0

1

0

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

0

0

0

1

0

0

0

 

3

Thủ quỹ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4

Nhân viên y tế

2

2

0

0

0

0

0

2

0

 

5

Nhân viên khác

10

0

10

0

0

0

0

4

4

 

                                                   

                                         Thị trấn Sịa, ngày 01 tháng 10  năm 2019

                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                          Nguyễn Thị Phương

Các tin khác